Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / A savoir / Communiqués / COVID 19 – Nouvo pozisyon soti 16 mas 2020 A 6 p.m...
19 mars 2020

COVID 19 – Nouvo pozisyon soti 16 mas 2020 A 6 p.m (vèsyon kreyòl ayisyen)

An akò avèk enstriksyon gouvènman an, nou enfòme w de fèmti resepsyon an nan jiridiksyon an pou yon peryòd endefini.

W ap jwenn enfòmasyon regilyèman sou sit sa a : http://guyane.tribunal-administratif.fr

Pèmanans telefòn nan asire nan lè nòmal yo

Li rekòmande pou bay demann ou ak memwa sous Telerecourse Sitwayen atravè sit entènet sa : http://citoyens.telerecours.fr

Bwat lèt ki sou kadriyaj tribinal yo disponib tou pou bay demann ou ak memwa apre ou fin mete dat la ak lè a.

Nous enfòme w ke lèt nan bwat sa ranmasé trè regilyeman.

Odyans kolèjial yo ki pwograme pou 26 mas ak 2 avril yo ranvwaye nan yon dat ké yap kominike ou pita.

  • La Lettre de la justice administrative

    Consultez tous les numéros

    lalja