Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / A savoir / Communiqués / Kouman ranpli yon demann pou èd legal? (vèsyon kreyòl...
22 mars 2021

Kouman ranpli yon demann pou èd legal? (vèsyon kreyòl ayisyen)

Li depann kisa ou touche pou viv :

- swa èd legal konplè: ou pa pral oblije peye anyen, Leta ap peye dirèkteman avoka ou

- oswa èd pasyèl legal: eta a ap peye yon pati nan depans sa yo, ou pral peye rès la dapre akò a te fè ak avoka a.

Demann ou pou èd legal yo dwe ranpli nan limit tan pou apèl legal la, ki se, nan pifò ka yo, de mwa soti nan notifikasyon an nan desizyon an konteste.

Ou dwe ranpli yon fòm epi soumèt li bay SAUJ (Service d'Accueil Unique du Justiciable) Cayenne Courthouse, 15 avenue du Général De Gaulle nan Cayenne oswa bay Tribinal Administratif Guyana, 7 rue Schœlcher nan Cayenne.

NENPYT DOSYE ENKONPLÈ YO AP REFIZE

Telechaje fòm lan

Telechaje lis la nan dokiman yo dwe apwovizyone

Telechaje sètifika akomodasyon an

Telechaje sètifika absans resous yo

Telechaje fòm entèvansyon an nan konpayi asirans lan

 

 

Lè w ap etidye dosye ou, biwo èd legal la ka mande w dokiman sipò adisyonèl. Ou gen yon maksimòm de 1 mwa yo pwodwi yo.

 

Si yo akòde ou asistans, ou pral resevwa yon desizyon nan biwo èd legal la avèk non avoka a pou kontakte.

 

Enpòtan: Pou kenbe benefis nan èd legal, ou dwe ale nan tribinal nan lespas 12 mwa nan aplikasyon an pou admisyon.

 

Si yo refize ou èd, biwo èd legal la ap fè ou konnen pa lèt anrejistre sou rezon pou rejè a ak pwosedi pou swiv si ou vle konteste desizyon sa a.

  • La Lettre de la justice administrative

    Consultez tous les numéros
    lalja